หน้าแรก แท็ก ตำบลสถาน

แท็ก: ตำบลสถาน

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120099 รหัส Smis 8 หลัก : 57040030 รหัส Obec 6 หลัก : 120099 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonstan rachdarunwit ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านน้ำม้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำม้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120103 รหัส Smis 8 หลัก : 57040029 รหัส Obec 6 หลัก : 120103 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้ำม้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Namma School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120102 รหัส Smis 8 หลัก : 57040028 รหัส Obec 6 หลัก : 120102 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งอ่าง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Tung-ang School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120101 รหัส Smis 8 หลัก : 57040027 รหัส Obec 6 หลัก : 120101 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANCHIANGKHAN...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120100 รหัส Smis 8 หลัก : 57040026 รหัส Obec 6 หลัก : 120100 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห็(2) ที่อยู่ : หมู่...