หน้าแรก แท็ก ตำบลศรีค้ำ

แท็ก: ตำบลศรีค้ำ

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120336 รหัส Smis 8 หลัก : 57030047 รหัส Obec 6 หลัก : 120336 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลศรีค้ำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ANUBANSRIKHAM ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120335 รหัส Smis 8 หลัก : 57030046 รหัส Obec 6 หลัก : 120335 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันสลีหลวง-สันนายาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sansaleeluang-sannayao ที่อยู่ : หมู่...