อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลวาวี

แท็ก: ตำบลวาวี

ข้อมูล โรงเรียนดอยเวียงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยเวียงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120431 รหัส Smis 8 หลัก : 57020138 รหัส Obec 6 หลัก : 120431 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยเวียงวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Doywiangwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120419 รหัส Smis 8 หลัก : 57020136 รหัส Obec 6 หลัก : 120419 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่โมงเย้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Maemongyao ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120418 รหัส Smis 8 หลัก : 57020135 รหัส Obec 6 หลัก : 120418 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangkew ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเลาลี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลาลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120417 รหัส Smis 8 หลัก : 57020134 รหัส Obec 6 หลัก : 120417 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเลาลี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANLAOLEE ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านมังกาล่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมังกาล่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120415 รหัส Smis 8 หลัก : 57020133 รหัส Obec 6 หลัก : 120415 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านมังกาล่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : mangkalaุ67@gmail.com ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านวาวี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120414 รหัส Smis 8 หลัก : 57020132 รหัส Obec 6 หลัก : 120414 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวาวี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwawee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนวาวีวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวาวีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120724 รหัส Smis 8 หลัก : 57022008 รหัส Obec 6 หลัก : 120724 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วาวีวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : waweewittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120423 รหัส Smis 8 หลัก : 57020148 รหัส Obec 6 หลัก : 120423 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยมะซาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaimasangschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยช้าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120422 รหัส Smis 8 หลัก : 57020147 รหัส Obec 6 หลัก : 120422 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยช้าง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Doichang ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแสนเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120421 รหัส Smis 8 หลัก : 57020146 รหัส Obec 6 หลัก : 120421 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแสนเจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sanjareanschool ที่อยู่ : หมู่...