อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลวาวี

แท็ก: ตำบลวาวี

ข้อมูล โรงเรียนบ้านวาวี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120414 รหัส Smis 8 หลัก : 57020132 รหัส Obec 6 หลัก : 120414 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวาวี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwawee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนวาวีวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวาวีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120724 รหัส Smis 8 หลัก : 57022008 รหัส Obec 6 หลัก : 120724 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วาวีวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : waweewittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120423 รหัส Smis 8 หลัก : 57020148 รหัส Obec 6 หลัก : 120423 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยมะซาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaimasangschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยช้าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120422 รหัส Smis 8 หลัก : 57020147 รหัส Obec 6 หลัก : 120422 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยช้าง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Doichang ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแสนเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120421 รหัส Smis 8 หลัก : 57020146 รหัส Obec 6 หลัก : 120421 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแสนเจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sanjareanschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120420 รหัส Smis 8 หลัก : 57020145 รหัส Obec 6 หลัก : 120420 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120430 รหัส Smis 8 หลัก : 57020144 รหัส Obec 6 หลัก : 120430 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาแดงหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phadangluang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยกล้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120429 รหัส Smis 8 หลัก : 57020143 รหัส Obec 6 หลัก : 120429 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยกล้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : hauykar ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120427 รหัส Smis 8 หลัก : 57020142 รหัส Obec 6 หลัก : 120427 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยน้ำเย็น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Hauynamyen ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขุนสรวย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนสรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120424 รหัส Smis 8 หลัก : 57020140 รหัส Obec 6 หลัก : 120424 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนสรวย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankhunsuay School ที่อยู่ :...