หน้าแรก แท็ก ตำบลริมโขง

แท็ก: ตำบลริมโขง

ข้อมูล โรงเรียนริมโขงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนริมโขงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120096 รหัส Smis 8 หลัก : 57040012 รหัส Obec 6 หลัก : 120096 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ริมโขงวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rimkhongwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120098 รหัส Smis 8 หลัก : 57040011 รหัส Obec 6 หลัก : 120098 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสองพี่น้อง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : songpinong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120097 รหัส Smis 8 หลัก : 57040010 รหัส Obec 6 หลัก : 120097 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเมืองกาญจน์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Muang karn ที่อยู่...