หน้าแรก แท็ก ตำบลริมกก

แท็ก: ตำบลริมกก

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงกือนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงกือนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120016 รหัส Smis 8 หลัก : 57010066 รหัส Obec 6 หลัก : 120016 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงกือนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wiang Kue Na...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านน้ำลัด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำลัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120014 รหัส Smis 8 หลัก : 57010064 รหัส Obec 6 หลัก : 120014 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้ำลัด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANNAMLAD ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120018 รหัส Smis 8 หลัก : 57010063 รหัส Obec 6 หลัก : 120018 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ายางหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpayangloung ที่อยู่ : หมู่...