หน้าแรก แท็ก ตำบลรอบเวียง

แท็ก: ตำบลรอบเวียง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ายางมน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายางมน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120006 รหัส Smis 8 หลัก : 57010059 รหัส Obec 6 หลัก : 120006 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ายางมน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Payangmom School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120004 รหัส Smis 8 หลัก : 57010058 รหัส Obec 6 หลัก : 120004 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanhonglee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120003 รหัส Smis 8 หลัก : 57010057 รหัส Obec 6 หลัก : 120003 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลหัวฝาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anuban Huafaischool ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120701 รหัส Smis 8 หลัก : 57012008 รหัส Obec 6 หลัก : 120701 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สามัคคีวิทยาคม 2 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120700 รหัส Smis 8 หลัก : 57012007 รหัส Obec 6 หลัก : 120700 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120698 รหัส Smis 8 หลัก : 57012005 รหัส Obec 6 หลัก : 120698 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...