หน้าแรก แท็ก ตำบลม่วงยาย

แท็ก: ตำบลม่วงยาย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านม่วงยาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงยาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120568 รหัส Smis 8 หลัก : 57040138 รหัส Obec 6 หลัก : 120568 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านม่วงยาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ิBanmuangyai Primary School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120572 รหัส Smis 8 หลัก : 57040137 รหัส Obec 6 หลัก : 120572 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไทยสมบูรณ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banthaisomboon ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหลู้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120571 รหัส Smis 8 หลัก : 57040136 รหัส Obec 6 หลัก : 120571 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหลู้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : บ้านหลู้ ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยลึก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120573 รหัส Smis 8 หลัก : 57040135 รหัส Obec 6 หลัก : 120573 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยลึก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuayluek ที่อยู่ : หมู่...