หน้าแรก แท็ก ตำบลป่าแดด

แท็ก: ตำบลป่าแดด

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120393 รหัส Smis 8 หลัก : 57020119 รหัส Obec 6 หลัก : 120393 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ตาช้าง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaetachang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120392 รหัส Smis 8 หลัก : 57020118 รหัส Obec 6 หลัก : 120392 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหญ้าไซ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huayyasai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหัวฝาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120391 รหัส Smis 8 หลัก : 57020117 รหัส Obec 6 หลัก : 120391 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหัวฝาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuafai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนสลี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120390 รหัส Smis 8 หลัก : 57020116 รหัส Obec 6 หลัก : 120390 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนสลี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANDONSALEE ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120389 รหัส Smis 8 หลัก : 57020115 รหัส Obec 6 หลัก : 120389 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านโป่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonbanpongschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120388 รหัส Smis 8 หลัก : 57020114 รหัส Obec 6 หลัก : 120388 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPADAET(WETTAYASMIS) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120395 รหัส Smis 8 หลัก : 57020113 รหัส Obec 6 หลัก : 120395 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยสะลักวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaysalakvittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่พุง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่พุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120223 รหัส Smis 8 หลัก : 57020090 รหัส Obec 6 หลัก : 120223 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่พุง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAEPHUNG ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสักพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสักพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120222 รหัส Smis 8 หลัก : 57020089 รหัส Obec 6 หลัก : 120222 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสักพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansakpattana ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่ใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120226 รหัส Smis 8 หลัก : 57020087 รหัส Obec 6 หลัก : 120226 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่ใต้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaitai School ที่อยู่ :...