อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลป่าอ้อดอนชัย

แท็ก: ตำบลป่าอ้อดอนชัย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านริมลาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านริมลาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120061 รหัส Smis 8 หลัก : 57010030 รหัส Obec 6 หลัก : 120061 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านริมลาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANRIMLAO ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120699 รหัส Smis 8 หลัก : 57012006 รหัส Obec 6 หลัก : 120699 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอนชัยวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : donchaiwitthayakom school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองหม้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120067 รหัส Smis 8 หลัก : 57010036 รหัส Obec 6 หลัก : 120067 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองหม้อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongmor ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120065 รหัส Smis 8 หลัก : 57010034 รหัส Obec 6 หลัก : 120065 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันกลาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansanklang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปุยคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปุยคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120064 รหัส Smis 8 หลัก : 57010033 รหัส Obec 6 หลัก : 120064 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปุยคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : PUIKHAMSCHOOL ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120063 รหัส Smis 8 หลัก : 57010032 รหัส Obec 6 หลัก : 120063 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยทราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaisai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120062 รหัส Smis 8 หลัก : 57010031 รหัส Obec 6 หลัก : 120062 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าอ้อดอนชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pa-awdonchai ที่อยู่ : หมู่...