หน้าแรก แท็ก ตำบลป่าหุ่ง

แท็ก: ตำบลป่าหุ่ง

ข้อมูล โรงเรียนริมวัง ๒

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนริมวัง ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120292 รหัส Smis 8 หลัก : 57020030 รหัส Obec 6 หลัก : 120292 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ริมวัง ๒ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : rimwang2 ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนริมวัง ๑

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนริมวัง ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120291 รหัส Smis 8 หลัก : 57020029 รหัส Obec 6 หลัก : 120291 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ริมวัง ๑ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : rimvang...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120290 รหัส Smis 8 หลัก : 57020028 รหัส Obec 6 หลัก : 120290 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางเกาะทราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pangkosai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านศาลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120289 รหัส Smis 8 หลัก : 57020027 รหัส Obec 6 หลัก : 120289 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศาลา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansala ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120286 รหัส Smis 8 หลัก : 57020024 รหัส Obec 6 หลัก : 120286 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าหัดป่าแขม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pahadpakam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120285 รหัส Smis 8 หลัก : 57020023 รหัส Obec 6 หลัก : 120285 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : toopardad ที่อยู่ : หมู่...