หน้าแรก แท็ก ตำบลป่าสัก

แท็ก: ตำบลป่าสัก

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120156 รหัส Smis 8 หลัก : 57030062 รหัส Obec 6 หลัก : 120156 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maekumt ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120155 รหัส Smis 8 หลัก : 57030061 รหัส Obec 6 หลัก : 120155 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านป่าสักน้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pasaknoi Shool ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120153 รหัส Smis 8 หลัก : 57030059 รหัส Obec 6 หลัก : 120153 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangmopoung ที่อยู่ : หมู่...