หน้าแรก แท็ก ตำบลป่าซาง

แท็ก: ตำบลป่าซาง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120340 รหัส Smis 8 หลัก : 57030022 รหัส Obec 6 หลัก : 120340 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pasangschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120339 รหัส Smis 8 หลัก : 57030021 รหัส Obec 6 หลัก : 120339 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่สามัคคี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ิBanmaisamakkee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120338 รหัส Smis 8 หลัก : 57030020 รหัส Obec 6 หลัก : 120338 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : NikomChawkao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่สลองใน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สลองใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120333 รหัส Smis 8 หลัก : 57030019 รหัส Obec 6 หลัก : 120333 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่สลองใน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesalongnai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120341 รหัส Smis 8 หลัก : 57030018 รหัส Obec 6 หลัก : 120341 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คี-หนองอ้อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Maekhi-Nongaor ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120667 รหัส Smis 8 หลัก : 57010132 รหัส Obec 6 หลัก : 120667 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซางเหนือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pasangnua ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120666 รหัส Smis 8 หลัก : 57010131 รหัส Obec 6 หลัก : 120666 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยขี้เหล็ก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaikhilek ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120665 รหัส Smis 8 หลัก : 57010130 รหัส Obec 6 หลัก : 120665 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยห้างป่าสา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaihangpasa ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120664 รหัส Smis 8 หลัก : 57010129 รหัส Obec 6 หลัก : 120664 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหมากเอียก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaimairkiek ที่อยู่ : หมู่...