หน้าแรก แท็ก ตำบลป่าก่อดำ

แท็ก: ตำบลป่าก่อดำ

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120647 รหัส Smis 8 หลัก : 57020214 รหัส Obec 6 หลัก : 120647 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchon Ban Pa...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ผง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ผง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120649 รหัส Smis 8 หลัก : 57020213 รหัส Obec 6 หลัก : 120649 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ผง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaepong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งมอญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120648 รหัส Smis 8 หลัก : 57020212 รหัส Obec 6 หลัก : 120648 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งมอญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpongmon ที่อยู่ : หมู่...