หน้าแรก แท็ก ตำบลปอ

แท็ก: ตำบลปอ

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120582 รหัส Smis 8 หลัก : 57040125 รหัส Obec 6 หลัก : 120582 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : HUAYHAN ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาแล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาแล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120581 รหัส Smis 8 หลัก : 57040124 รหัส Obec 6 หลัก : 120581 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาแล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphalae ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120580 รหัส Smis 8 หลัก : 57040122 รหัส Obec 6 หลัก : 120580 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปางหัดสหศาสตร์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Panghudsahasart School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทรายทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120588 รหัส Smis 8 หลัก : 57040134 รหัส Obec 6 หลัก : 120588 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทรายทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Saithong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบรรพตวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบรรพตวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120587 รหัส Smis 8 หลัก : 57040133 รหัส Obec 6 หลัก : 120587 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บรรพตวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpotwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120586 รหัส Smis 8 หลัก : 57040132 รหัส Obec 6 หลัก : 120586 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไตรมิตรวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : trimitwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองเตา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเตา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120589 รหัส Smis 8 หลัก : 57040129 รหัส Obec 6 หลัก : 120589 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองเตา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : nongtao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนปอวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปอวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120576 รหัส Smis 8 หลัก : 57040128 รหัส Obec 6 หลัก : 120576 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปอวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : powittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยคุ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยคุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120584 รหัส Smis 8 หลัก : 57040127 รหัส Obec 6 หลัก : 120584 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยคุ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuaikhu ที่อยู่ : หมู่...