หน้าแรก แท็ก ตำบลปล้อง

แท็ก: ตำบลปล้อง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปล้องตลาด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปล้องตลาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120183 รหัส Smis 8 หลัก : 57040063 รหัส Obec 6 หลัก : 120183 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปล้องตลาด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Plongtalard ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนดินแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดินแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120181 รหัส Smis 8 หลัก : 57040061 รหัส Obec 6 หลัก : 120181 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนดินแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Dondindang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนปล้องวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปล้องวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120709 รหัส Smis 8 หลัก : 57042005 รหัส Obec 6 หลัก : 120709 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปล้องวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Plongwittayakhom School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปล้องส้าน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปล้องส้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120186 รหัส Smis 8 หลัก : 57040066 รหัส Obec 6 หลัก : 120186 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปล้องส้าน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Plongsan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปล้องใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปล้องใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120185 รหัส Smis 8 หลัก : 57040065 รหัส Obec 6 หลัก : 120185 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปล้องใต้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : plongtai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120184 รหัส Smis 8 หลัก : 57040064 รหัส Obec 6 หลัก : 120184 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จำไฮบ้านเหล่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chamhaibanlao ที่อยู่ : หมู่...