หน้าแรก แท็ก ตำบลปงน้อย

แท็ก: ตำบลปงน้อย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านไทรทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120674 รหัส Smis 8 หลัก : 57030168 รหัส Obec 6 หลัก : 120674 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไทรทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Saithong School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120672 รหัส Smis 8 หลัก : 57030167 รหัส Obec 6 หลัก : 120672 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยไร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120671 รหัส Smis 8 หลัก : 57030166 รหัส Obec 6 หลัก : 120671 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN HUAYRAI ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าลัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าลัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120670 รหัส Smis 8 หลัก : 57030165 รหัส Obec 6 หลัก : 120670 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าลัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAANPALUN SCHOOL ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120669 รหัส Smis 8 หลัก : 57030164 รหัส Obec 6 หลัก : 120669 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลดอยหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubandoiluang ที่อยู่ : หมู่...