หน้าแรก แท็ก ตำบลบ้านแซว

แท็ก: ตำบลบ้านแซว

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120152 รหัส Smis 8 หลัก : 57030058 รหัส Obec 6 หลัก : 120152 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Parailoung...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีกองงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีกองงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120151 รหัส Smis 8 หลัก : 57030057 รหัส Obec 6 หลัก : 120151 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีกองงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansrikongngam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120150 รหัส Smis 8 หลัก : 57030056 รหัส Obec 6 หลัก : 120150 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่แอบวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maeaebwitthayakhom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120147 รหัส Smis 8 หลัก : 57030053 รหัส Obec 6 หลัก : 120147 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Suandokthakantongsamakkee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120145 รหัส Smis 8 หลัก : 57030051 รหัส Obec 6 หลัก : 120145 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าตึงพิทยานุกูล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phatungpittayanukun ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120720 รหัส Smis 8 หลัก : 57032005 รหัส Obec 6 หลัก : 120720 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแซววิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSEAWWITTAYAKHOM ที่อยู่ :...