หน้าแรก แท็ก ตำบลบ้านตุ่น

แท็ก: ตำบลบ้านตุ่น

ข้อมูล โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320292 รหัส Smis 8 หลัก : 56012002 รหัส Obec 6 หลัก : 320292 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ฟากกว๊านวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Fakkwan Wittayakom ที่อยู่...