หน้าแรก แท็ก ตำบลบ้านด้าย

แท็ก: ตำบลบ้านด้าย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120463 รหัส Smis 8 หลัก : 57030100 รหัส Obec 6 หลัก : 120463 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandaitepkanjanaubhatham ที่อยู่ : หมู่...