อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลบ้านดู่

แท็ก: ตำบลบ้านดู่

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าสักไก่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120021 รหัส Smis 8 หลัก : 57010029 รหัส Obec 6 หลัก : 120021 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าสักไก่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Pasakkai School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขัวแคร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120020 รหัส Smis 8 หลัก : 57010028 รหัส Obec 6 หลัก : 120020 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขัวแคร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Kurekare school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120019 รหัส Smis 8 หลัก : 57010027 รหัส Obec 6 หลัก : 120019 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandoo School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120023 รหัส Smis 8 หลัก : 57010026 รหัส Obec 6 หลัก : 120023 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งน้ำตก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongnamtok ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120022 รหัส Smis 8 หลัก : 57010025 รหัส Obec 6 หลัก : 120022 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งพระบาท ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongprabath ที่อยู่ : หมู่...