หน้าแรก แท็ก ตำบลบัวสลี

แท็ก: ตำบลบัวสลี

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้นยาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120651 รหัส Smis 8 หลัก : 57020211 รหัส Obec 6 หลัก : 120651 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้นยาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantonyang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบัวสลีวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบัวสลีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120650 รหัส Smis 8 หลัก : 57020210 รหัส Obec 6 หลัก : 120650 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บัวสลีวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : buasaleewittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้นง้าว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นง้าว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120652 รหัส Smis 8 หลัก : 57020209 รหัส Obec 6 หลัก : 120652 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้นง้าว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantonngao ที่อยู่ : หมู่...