หน้าแรก แท็ก ตำบลธารทอง

แท็ก: ตำบลธารทอง

ข้อมูล โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120239 รหัส Smis 8 หลัก : 57020021 รหัส Obec 6 หลัก : 120239 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ธารทองวิทยา(ป่ารวก) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Tantongwittaya ที่อยู่ : หมู่...