หน้าแรก แท็ก ตำบลท่าสุด

แท็ก: ตำบลท่าสุด

ข้อมูล โรงเรียนบ้านบ่อทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120032 รหัส Smis 8 หลัก : 57010019 รหัส Obec 6 หลัก : 120032 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบ่อทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banbothong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120031 รหัส Smis 8 หลัก : 57010018 รหัส Obec 6 หลัก : 120031 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านถ้ำผาตอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Tumpatong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120030 รหัส Smis 8 หลัก : 57010017 รหัส Obec 6 หลัก : 120030 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaekhoawtomtasood ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนห้วยพลูพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120029 รหัส Smis 8 หลัก : 57010016 รหัส Obec 6 หลัก : 120029 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยพลูพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huayploopittaya ที่อยู่ : หมู่...