หน้าแรก แท็ก ตำบลท่าจำปี

แท็ก: ตำบลท่าจำปี

ข้อมูล โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320293 รหัส Smis 8 หลัก : 56012003 รหัส Obec 6 หลัก : 320293 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พะเยาประสาธน์วิทย์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phayaoprasatwit ที่อยู่ :...