หน้าแรก แท็ก ตำบลท่าข้าวเปลือก

แท็ก: ตำบลท่าข้าวเปลือก

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120372 รหัส Smis 8 หลัก : 57030017 รหัส Obec 6 หลัก : 120372 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ลากเนินทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAELAKNUENTONG ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่แพง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120370 รหัส Smis 8 หลัก : 57030015 รหัส Obec 6 หลัก : 120370 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่แพง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maepangschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120369 รหัส Smis 8 หลัก : 57030014 รหัส Obec 6 หลัก : 120369 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maehaparaisrisoom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120374 รหัส Smis 8 หลัก : 57030013 รหัส Obec 6 หลัก : 120374 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pansuksongkhro2 ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120373 รหัส Smis 8 หลัก : 57030012 รหัส Obec 6 หลัก : 120373 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทับกุมารทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantubkumanthong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120368 รหัส Smis 8 หลัก : 57030011 รหัส Obec 6 หลัก : 120368 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่าข้าวเปลือก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thakhaoplueak ที่อยู่ : หมู่...