อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลท่าข้าม

แท็ก: ตำบลท่าข้าม

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120577 รหัส Smis 8 หลัก : 57040123 รหัส Obec 6 หลัก : 120577 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโล๊ะวังผา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banloh ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120579 รหัส Smis 8 หลัก : 57040121 รหัส Obec 6 หลัก : 120579 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่าข้าม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Thakham ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนขุนขวากพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนขวากพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120578 รหัส Smis 8 หลัก : 57040120 รหัส Obec 6 หลัก : 120578 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ขุนขวากพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khoonkhwarkpittaya school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 157120742 รหัส Smis 8 หลัก : 57040161 รหัส Obec 6 หลัก : 120742 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Somtawinjintamai banhuaylang (torchordor.anusorn) ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 157120742 รหัส Smis 8 หลัก : 57040161 รหัส Obec 6 หลัก : 120742 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Somtawinjintamai banhuaylang (torchordor.anusorn) ที่อยู่...