อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลทุ่งก่อ

แท็ก: ตำบลทุ่งก่อ

ข้อมูล โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120655 รหัส Smis 8 หลัก : 57010127 รหัส Obec 6 หลัก : 120655 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงเชียงรุ้งวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wiangchiangrungwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120654 รหัส Smis 8 หลัก : 57010126 รหัส Obec 6 หลัก : 120654 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanwiangchiangrung ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120653 รหัส Smis 8 หลัก : 57010125 รหัส Obec 6 หลัก : 120653 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Toongkor ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120656 รหัส Smis 8 หลัก : 57010123 รหัส Obec 6 หลัก : 120656 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Namtakpattana School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120735 รหัส Smis 8 หลัก : 57012011 รหัส Obec 6 หลัก : 120735 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangchiangrung wittayakhom ที่อยู่...