อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลดอยฮาง

แท็ก: ตำบลดอยฮาง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยฮาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยฮาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120044 รหัส Smis 8 หลัก : 57010011 รหัส Obec 6 หลัก : 120044 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยฮาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandoihang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120042 รหัส Smis 8 หลัก : 57010009 รหัส Obec 6 หลัก : 120042 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งนาคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpongnacome ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาเสริฐ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาเสริฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120040 รหัส Smis 8 หลัก : 57010008 รหัส Obec 6 หลัก : 120040 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาเสริฐ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphasert ที่อยู่ : หมู่...