อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลดอยลาน

แท็ก: ตำบลดอยลาน

ข้อมูล โรงเรียนบ้านจำบอน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำบอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120089 รหัส Smis 8 หลัก : 57010007 รหัส Obec 6 หลัก : 120089 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจำบอน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : jambonschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านจำหวาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120088 รหัส Smis 8 หลัก : 57010006 รหัส Obec 6 หลัก : 120088 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจำหวาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : JAMWAT ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120086 รหัส Smis 8 หลัก : 57010004 รหัส Obec 6 หลัก : 120086 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banlopatum ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอยลานพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยลานพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120085 รหัส Smis 8 หลัก : 57010003 รหัส Obec 6 หลัก : 120085 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยลานพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : DOILANPITTAYA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งช้าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120084 รหัส Smis 8 หลัก : 57010002 รหัส Obec 6 หลัก : 120084 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งช้าง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN PONGCHANG SCHOOL ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120083 รหัส Smis 8 หลัก : 57010001 รหัส Obec 6 หลัก : 120083 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งเกลือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongkluea ที่อยู่ : หมู่...