หน้าแรก แท็ก ตำบลจันจว้าใต้

แท็ก: ตำบลจันจว้าใต้

ข้อมูล โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120357 รหัส Smis 8 หลัก : 57030010 รหัส Obec 6 หลัก : 120357 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกิ่วพร้าว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banKuiwphao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120360 รหัส Smis 8 หลัก : 57030008 รหัส Obec 6 หลัก : 120360 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MaekhamFungmin ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120358 รหัส Smis 8 หลัก : 57030006 รหัส Obec 6 หลัก : 120358 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120717 รหัส Smis 8 หลัก : 57032001 รหัส Obec 6 หลัก : 120717 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จันจว้าวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Janjawawittayakhom ที่อยู่ :...