หน้าแรก แท็ก ตำบลจอมหมอกแก้ว

แท็ก: ตำบลจอมหมอกแก้ว

ข้อมูล โรงเรียนบ้านท่ามะโอ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะโอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120643 รหัส Smis 8 หลัก : 57020200 รหัส Obec 6 หลัก : 120643 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่ามะโอ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantamao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120641 รหัส Smis 8 หลัก : 57020198 รหัส Obec 6 หลัก : 120641 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลจอมหมอกแก้ว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanjommokkeaw School ที่อยู่ :...