หน้าแรก แท็ก ตำบลจอมสวรรค์

แท็ก: ตำบลจอมสวรรค์

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120356 รหัส Smis 8 หลัก : 57030002 รหัส Obec 6 หลัก : 120356 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankeelekdoidindang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120354 รหัส Smis 8 หลัก : 57030001 รหัส Obec 6 หลัก : 120354 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ANUBANJOMSAWAN ที่อยู่ : หมู่...