อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลงิ้ว

แท็ก: ตำบลงิ้ว

ข้อมูล โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120175 รหัส Smis 8 หลัก : 57040038 รหัส Obec 6 หลัก : 120175 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สักสันเชียงใหม่วิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : saksunchiangmaiwittayakom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนศรีสว่าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120174 รหัส Smis 8 หลัก : 57040037 รหัส Obec 6 หลัก : 120174 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศรีสว่าง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Srisawang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขอนซุง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนซุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120180 รหัส Smis 8 หลัก : 57040043 รหัส Obec 6 หลัก : 120180 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขอนซุง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khonsung ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120179 รหัส Smis 8 หลัก : 57040042 รหัส Obec 6 หลัก : 120179 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhouwtum ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120178 รหัส Smis 8 หลัก : 57040041 รหัส Obec 6 หลัก : 120178 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตุ้มเหนือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : toomnua ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120177 รหัส Smis 8 หลัก : 57040040 รหัส Obec 6 หลัก : 120177 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banngewpapai (ratnukuk) ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120176 รหัส Smis 8 หลัก : 57040039 รหัส Obec 6 หลัก : 120176 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านงิ้วใหม่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Ngiwmai ที่อยู่ :...