หน้าแรก แท็ก ตำบลครึ่ง

แท็ก: ตำบลครึ่ง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120115 รหัส Smis 8 หลัก : 57040006 รหัส Obec 6 หลัก : 120115 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตองม่วงชุม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantong Moungchum ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านส้าน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120114 รหัส Smis 8 หลัก : 57040005 รหัส Obec 6 หลัก : 120114 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านส้าน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSAN ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านครึ่งใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120119 รหัส Smis 8 หลัก : 57040004 รหัส Obec 6 หลัก : 120119 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านครึ่งใต้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Krungtai ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านครึ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านครึ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120118 รหัส Smis 8 หลัก : 57040003 รหัส Obec 6 หลัก : 120118 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านครึ่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Krueng ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120117 รหัส Smis 8 หลัก : 57040002 รหัส Obec 6 หลัก : 120117 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ban luang ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีลานนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีลานนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120116 รหัส Smis 8 หลัก : 57040001 รหัส Obec 6 หลัก : 120116 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีลานนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Srilanna ที่อยู่ : หมู่...