Singha Park Chiang Rai | สิงห์ปาร์ค เชียงราย

2091

Singha Park Chiang Rai

อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเชียงราย จุดเดียวที่เที่ยวได้ทั้งปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สร้างความสุขให้กับชุมชน และผู้มาเยือน และยังมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม อาทิเช่น การนั่งชมไร่โดยรถฟาร์มทัวร์ ชิมชาหอมๆ ถ่ายภาพเก๋ๆในทุ่งคอสมอส สนุกกับการป้อนอาหารยีราฟ ซิปไลน์ที่ความสูงประมาณตึก 9 ชั้น ปีนหน้าผาจำลอง และชมความงามของธรรมชาติภายในไร่ สูดอากาศดีๆ และในเดือนแห่งความรักนี้ยังมีเทศกาลบอลลูน ในวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ซึ่งในงานประกอบด้วย การแข่งขันบอลลูน การแสดงดนตรี การขึ้นบอลลูนชมวิว และแสงสีเสียงมากมาย มาแอ่วเจียงฮายกั๋นเน้อเจ้า..