สายการบิน เที่ยวบินเชียงราย

2432
สายการบิน / Company กรุงเทพฯ – เชียงราย / Bangkok – Chiang Rai
เที่ยวบิน
/ Flight
เวลาออก กรุงเทพ
/ Departure
เวลาถึง เชียงราย
/ Arrival
วันให้บริการ
/Availability
PG 231 07:30 (BKK) 08:55 (CEI) M T W T F S S
PG 233 14:00 (BKK) 15:30 (CEI) M T W T F S S
PG 235 18:20 (BKK) 19:50 (CEI) M T W T F S S
WE 130 08:45 (BKK) 10:15 (CEI) M T W T F S S
WE 132 11:45 (BKK) 13:10 (CEI) M T W T F S S
WE 134 16:00 (BKK) 17:25 (CEI) M T W T F S S
WE 136 18:50 (BKK) 20:15 (CEI) M T W T F S S

FD 3203 07:45 (DMK) 09:15 (CEI) M T W T F S S
FD 3199 09:45 (DMK) 11:20 (CEI) M T W T F S S
FD 3201 11:55 (DMK) 13:20 (CEI) M T W T F S S
FD 3207 13:55 (DMK) 15:20 (CEI) M T W T F S S
FD 3209 16:20 (DMK) 17:50 (CEI) M T W T F S S
FD 3205 20:40 (DMK) 22:05 (CEI) M T W T F S S

DD 8714 07:30 (DMK) 08:45 (CEI) M T W T F S S
DD 8716 11:40 (DMK) 12:55 (CEI) M T W T F S S
DD 8718 14:15 (DMK) 15:30 (CEI) M T W T F S S
DD8722 16:40 (DMK) 17:55 (CEI) M T W T F S S
DD 8726 19:45 (DMK) 21:00 (CEI) M T W T F S S
SL 532 08:45 (DMK) 10:05 (CEI) M T W T F S –
SL 538 12:35 (DMK) 14:00 (CEI) M T W T F S S
SL 544 17:10 (DMK) 18:40 (CEI) M T W T F S S
SL 546 18:15 (DMK) 19:40 (CEI) M T W T F S S
SL 548 22:10 (DMK) 23:35 (CEI) M – W – – S –
Thai Vietjet Ari

VZ 130 06:30 (BKK) 07:55 (CEI) M T W T F S S
VZ 132 13:50 (BKK) 15:15 (CEI) M T W T F S S
VZ 134 18:00 (BKK) 19:40 (CEI) M – W T F – –

 


 

สายการบิน / Company เชียงราย – กรุงเทพฯ / Chiang Rai – Bangkok
เที่ยวบิน
/ Flight
เวลาออก เชียงราย
/ Departure
เวลาถึง กรุงเทพฯ
/ Arrival
วันให้บริการ
/Availability
PG 232 09:45 (CEI) 11:15 (BKK) M T W T F S S
PG 234 16:20 (CEI) 17:50 (BKK) M T W T F S S
PG 236 20:45 (CEI) 22:10 (BKK) M T W T F S S
WE 131 10:45 (CEI) 12:15 (BKK) M T W T F S S
WE 133 13:40 (CEI) 15:10 (BKK) M T W T F S S
WE 135 17:55 (CEI) 19:25 (BKK) M T W T F S S
WE 137 20:45 (CEI) 22:15 (BKK) M T W T F S S
FD 3204 09:45 (CEI) 11:10 (DMK) M T W T F S S
FD 3202 13:50 (CEI) 15:15 (DMK) M T W T F S S
FV 3208 15:50 (CEI) 17:10 (DMK) M T W T F S S
FD 3200 17:50 (CEI) 19:20 (DMK) M T W T F S S
FD 3210 18:20 (CEI) 19:45 (DMK) M T W T F S S
FD 3206 22:35 (CEI) 23:55 (DMK) M T W T F S S
DD 8715 09:15 (CEI) 10:30 (DMK) M T W T F S S
DD 8717 13:25 (CEI) 14:40 (DMK) M T W T F S S
DD 8719 16:00 (CEI) 17:15 (DMK) M T W T F S S
DD 8723 18:25 (CEI) 19:40 (DMK) M T W T F S S
DD 8727 21:30 (CEI) 22:45 (DMK) M T W T F S S
SL 549 06:00 (CEI) 07:20 (DMK) M T W T F S S
SL 547 07:20 (CEI) 08:45 (DMK) M T W T F S S
SL 533 10:35 (CEI) 11:55 (DMK) M T W T F S –
SL 539  14:50 (CEI) 16:15 (DMK) M – W – – S –
SL 545 19:25 (CEI) 20:50 (DMK) M T W T F S S
VZ 131 08:25 (CEI) 09:50 (BKK) M T W T F S S
VZ 133 15:50 (CEI) 17:15 (BKK) M T W T F S S
VZ 135 19:55 (CEI) 21:20 (BKK) M – W T F – –


หมายเหตุ:
 เที่ยวบินและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่สำนักงานขายของแต่ละสายการบินก่อนการเดินทางทุกครั้ง