พิพิธภัณฑ์ภาพเชียงราย

3293

พิพิธภัณฑ์ภาพเชียงราย หรือศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า ตั้งอยู่ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นอาคารหลังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๓ รูปแบบอาคาร เป็นทรงยุโรปแบบโคโลเนียล ก่ออิฐถือปูน 3 ชั้น ด้านหน้าเป็นรูปโค้ง มีโถงทางเดินเชื่อมตลอด ไม่ใช้เสา และคานคอนกรีต ภายในแสดงภาพเก่าของจังหวัดเชียงราย ประกอบสื่อวีดีทัศน์

ส่วนประชาสัมพันธ์ : ฝ้าเหนือส่วนประชาสัมพันธ์แสดงสัญลักษณ์อาณาจักรล้านนา

ชั้นที่ 1 : ในแต่ละห้อง จะจัดแสดงภาพเจ้านายฝ่ายเหนือ ชาวบ้าน ชาวเขา ภาพวิถีชีวิต ภาพดนตรี และอาหาร รวมทั้งเงินตราสมัยล้านนา

ชั้นที่ 2 : จัดแสดงภาพเชียงรายในอดีต ภาพล้านนา

ชั้นที่ 3 : จัดแสดงภาพ รัชกาลที่ 7 เสด็จเยือนเชียงราย รัชกาลที่ 9 เสด็จเยือนเชียงราย โถงทางเดินประดับด้วยโคมล้านนาอย่างสวยงามตระการตา

พิพิธภัณฑ์ภาพเชียงราย เปิดทำการ ในวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 9.00 ถึง 17.00 น และหยุดทุกวันจันทร์