มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 25 ธ.ค. – 13 ม.ค. 62

2094

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย (ASEAN flower festival Chiangrai 2018)
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 13 มกราคม 2562
ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย