คลาสเรียน ARTino 

1582

คลาสเรียน ARTino
?พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่
?พัฒนาประสาทสัมผัสระหว่างตากับมือ
?ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
?ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านผลงานของต
?ฝึกจิตใจให้มีคุณภาพ เช่น ความอดทน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความรับผิดชอบ
?ส่งเสริมให้มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง
?สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
?ส่งเสริมการปรับตัวให้รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกัน
?เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
?ฝึกการสังเกตสิ่งรอบตัว
?สนใจ สอบถาม ได้ทุกช่องทาง ด้านล่างนี้?
*โทร 053-601-111 หรือ 093-132-9486
Line: http://line.me/ti/p/P5pGIGNXWy
*สอบถามโดยตรงที่ อาคารเชียงรายมอลล์ชั้น 2
เปิดทุกวัน จ-ศ 09.30 – 18.30 น.
 ส-อา 08.30 – 17.30 น.
?#เด็กฉลาด​ ?​ ​#​อารมณ์ดี?​ #​มีความสุข