ข้อมูล โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

958

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120586
รหัส Smis 8 หลัก : 57040132
รหัส Obec 6 หลัก : 120586
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไตรมิตรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : trimitwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านอยู่สุข ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 0-539-186-44
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29-พ.ย.-37
อีเมล์ : Schooltrimit@yahoo.com
เว็บไซต์ : trimitwk.net
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 39 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 17:12:38 น.)