ข้อมูล โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา

2195

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120503
รหัส Smis 8 หลัก : 57020175
รหัส Obec 6 หลัก : 120503
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โป่งน้ำร้อนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongnamronwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 6 โป่งน้ำร้อน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : 53679035
โทรสาร : 53679035
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-82
อีเมล์ : pongnamwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1057120503
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เจดีย์ใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 98 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 31 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:54 น.)