ข้อมูล โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

979

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120297
รหัส Smis 8 หลัก : 57020053
รหัส Obec 6 หลัก : 120297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่อ้อประชารัฐ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : mae oo pracharath
ที่อยู่ : หมู่ 19 แม่แก้ว ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53671636
โทรสาร : 53671636
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2471
อีเมล์ : maekaew@gmail.com
เว็บไซต์ : www.Maekaew.th.gs
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่อ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00:45 น.)