ข้อมูล โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

810

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120551
รหัส Smis 8 หลัก : 57040111
รหัส Obec 6 หลัก : 120551
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maelaunguppathumthaikeeree
ที่อยู่ : หมู่ 5 ขุนห้วยแม่เปา ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 52020419
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : maeluangschool@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120551
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 38 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 16 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:58:01 น.)