ข้อมูล โรงเรียนแม่มอญวิทยา

1226

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่มอญวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120059
รหัส Smis 8 หลัก : 57010079
รหัส Obec 6 หลัก : 120059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่มอญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maemornwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านแม่มอญ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 053-160578
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10-มิ.ย.-28
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.maemornschool.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 37 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 23 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 23:52:26 น.)