ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16

1086

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120204
รหัส Smis 8 หลัก : 57040049
รหัส Obec 6 หลัก : 120204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phiangluang 16
ที่อยู่ : หมู่ 9 ร่มโพธิ์ไทย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 932749346
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2511
อีเมล์ : 57040049@cri4.go.th
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1057120204&page=info
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตับเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 33 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 31 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:26:39 น.)