ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย

878

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120206
รหัส Smis 8 หลัก : 57040051
รหัส Obec 6 หลัก : 120206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : romfarthai
ที่อยู่ : หมู่ 24 ร่มฟ้าไทย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 53160106
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29/11/2545
อีเมล์ : romporthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตับเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 46 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 45 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 20:45:21 น.)