ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว

1201

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120741
รหัส Smis 8 หลัก : 57040160
รหัส Obec 6 หลัก : 120741
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phiang luang 16 hongrian sakha ban lao takhao
ที่อยู่ : หมู่ 21 บ้านเล่าตาขาว ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 053-160106
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/1/2553
อีเมล์ : romporthai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตับเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 33 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 31 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 03:36:24 น.)