ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย

925

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120207
รหัส Smis 8 หลัก : 57040052
รหัส Obec 6 หลัก : 120207
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pitakthai School
ที่อยู่ : หมู่ 20 พิทักษ์ไทย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2537
อีเมล์ : romporthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตับเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 29 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:20:36 น.)