ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

1377

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120691
รหัส Smis 8 หลัก : 57040159
รหัส Obec 6 หลัก : 120691
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : romportongschool
ที่อยู่ : หมู่ 19 51 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 087-1913582
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2546
อีเมล์ : romportong@hotmail.com
เว็บไซต์ : romphotong.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตับเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 45 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:46 น.)