ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า

1217

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120205
รหัส Smis 8 หลัก : 57040050
รหัส Obec 6 หลัก : 120205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phiangluang 16 sakabankhunta
ที่อยู่ : หมู่ 11 ขุนต้า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2534
อีเมล์ : singsing52@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตับเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 24 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 23 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 17:06:42 น.)